Gemeenten

Zonne-energie initiatieven voor gemeenten
De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is volop in beweging. De afspraken over deze energietransitie in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. De gemeenten werken samen in het kader van de Regionale Energie Strategieën (RES) om in 2030/2040/2050 energieneutraal te zijn. Dit is een enorme opgave en daar wil TPSolar graag bijhelpen. Op industriële, minder vruchtbare, landschappelijk inpasbare gronden binnen uw gemeente kan TPSolar, in samenwerking met lokale bewoners en bedrijven een zonnepark ontwikkelen.

Wij doen geheel vrijblijvend een locatie-analyse en bespreken vervolgens samen met u de mogelijkheden en vervolgstappen. Naast de technische aspecten, nemen wij ook participatiemogelijkheden (zoals ZonnepanelenDelen.nl), extra werkgelegenheid en mogelijkheden voor ecologische en recreatieve meerwaarde in de regio op in ons plan. Wij spelen in op de wensen van de gemeente door blijvend te innoveren onder de panelen door o.a. dubbelgrondgebruik (teelt van bomen en duurzame veeteelt), schapenbeweiding, biodiversiteit en waterberging.

Een zonnepark ontwikkelen doen wij niet alleen! Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente/provincie en de omgeving. Omwonenden kunnen meedenken, meepraten en meeprofiteren van het zonnepark. Daarnaast werken wij samen met landschapsarchitecten en flora- en faunaspecialisten om te zorgen voor een goede landschappelijke en ecologische inpassing.

Wilt u als gemeente meer te weten over onze werkwijze of wilt u grond beschikbaar stellen voor een zonnepark? Vul dan het formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wilt u graag meer informatie ontvangen?Lees in de privacyverklaring hoe wij de gegevens uit dit formulier verwerken.