Gemeenten

Zonne-energie initiatieven voor gemeenten
Nederland streeft naar een duurzame toekomst. De omschakeling van fossiele brandstoffen naar duurzame energie is dan ook volop in beweging. Afspraken over deze zogenoemde ‘energietransitie’ in Nederland zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Om aan de gestelde doelstellingen te voldoen, werken gemeenten samen in het kader van Regionale Energie Strategieën (RES). Het doel: in 2030/2040/2050 energieneutraal te zijn. Dit is een enorme opgave. Maar u staat niet alleen. Het is onze missie u daarbij te helpen.

Iets voor uw gemeente?
Benieuwd hoe TPSolar uw gemeente kan helpen te verduurzamen? Wij kunnen geheel vrijblijvend een locatie-analyse maken. Vervolgens bespreken wij met u de mogelijkheden en eventuele vervolgstappen. Bij de ontwikkeling van zonneparken staat de samenwerking met lokale bewoners en bedrijven bij ons hoog in het vaandel. Omwonenden kunnen meedenken, meepraten en meeprofiteren van het zonnepark. Daarnaast werken wij samen met landschapsarchitecten en flora- en faunaspecialisten om te zorgen voor een goede landschappelijke en ecologische inpassing.

Ecologie en innovatie
Naast de technische aspecten, nemen wij dan ook participatiemogelijkheden, extra werkgelegenheid en mogelijkheden voor ecologische en recreatieve meerwaarde in de regio op in ons plan. Denk hierbij aan innovaties op het gebied van o.a. ‘dubbel grondgebruik’, waarbij zonneparken ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld  teelt van bomen, duurzame veeteelt, schapenbeweiding, biodiversiteit en waterberging.

Wilt u als gemeente meer te weten over onze werkwijze of wilt u grond beschikbaar stellen voor een zonnepark? Vul dan het formulier in en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.Lees in de privacyverklaring hoe wij de gegevens uit dit formulier verwerken.