Visie

Ecologische en verantwoorde zonneparken ontwikkelen en realiseren op alle mogelijke geschikte locaties, zoals voormalige stortplaatsen, niet uitgegeven industrieterreinen of slechtere landbouwgronden.

Missie

Het ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren van grond- en watergebonden zonneparken in Nederland. In samenwerking met landeigenaren, agrariërs, bewoners, gemeenten, provincies, en energiecoöperaties.

Kernwaarden

Samenwerking

Transparantie

Vertrouwen