Visie

Ecologisch- en verantwoorde zonneparken ontwikkelen en realiseren op alle mogelijke geschikte locaties, zoals voormalige stortplaatsen, niet uitgegeven industrieterreinen of slechtere landbouwgronden.

Missie

Het ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren van grond- en watergebonden zonneparken in Nederland. In samenwerking met landeigenaren, agrariërs, bewoners, gemeenten, provincies, en energiecoöperaties.

Kernwaarden

Samenwerking

Transparantie

Vertrouwen