Visie

Wij geloven dat duurzame energie de toekomst is. Daarom ontwikkelen wij ecologisch verantwoorde zonneparken en realiseren wij deze op alle mogelijke geschikte locaties, zoals voormalige stortplaatsen, niet uitgegeven industrieterreinen of ‘slechtere’ landbouwgronden. Binnen en buiten Nederland. Zo dragen wij ons steentje bij aan de energietransitie.

Missie

Wij zijn een familiebedrijf met een grote ambitie: het mogelijk maken van de energietransitie in Nederland en daar buiten. Daarom ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren wij grond- en watergebonden zonneparken. Duurzaam en ecologisch verantwoord. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met landeigenaren, agrariërs, bewoners, gemeenten, provincies, natuurorganisaties en energiecoöperaties.

Kernwaarden

Samenwerking

Transparantie

Vertrouwen