Solar-Konzept

TPSolar werkt al jaren samen met het Duitse Solar-Konzept, een specialist op het gebied van het bouwen van grote zonneparken. Door onze krachten te bundelen tijdens de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de parken versterken wij elkaar. Kennisoverdracht en -bescherming staan centraal. Hierdoor kunnen wij onze klanten een totaalpakket bieden.

Meer informatie? Klik op het logo.

Otte Groenadvies

Bij de ontwikkeling van onze projecten werken wij samen met Otte Groenadvies uit Nijverdal. Otte Groenadvies maakt voor ons de QuickScans flora-en fauna. Deze toetsen de geplande ontwikkeling aan de natuurwetgeving. Zo wordt door middel van veldbezoek en bureauonderzoek beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten. Naast al deze gegevens, geeft Otte Groenadvies ons ook advies met hoe om te gaan met de aanwezige plant- en diersoorten zodat zij zo min mogelijk hinder ontvangen van de komst van een mogelijk zonnepark.

Meer informatie? Klik op het logo.

LabelTIEN Landschapsinrichting en Advies

Elk landschap heeft een eigen geschiedenis. Aanpassing van het landschap vraagt dan ook om een zorgvuldig overwogen landschapsontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de waardevolle en unieke landschappen die Nederland kent. Waar nodig worden deze versterkt. Landschappelijke inpassing speelt altijd een grote rol in onze projecten. We maken dan ook dankbaar gebruik van de expertise van LabelTIEN landschapsadvies en inrichting uit Dalfsen. LabelTIEN ontwikkelt voor ons de landschappelijke inventarisatie en visie.

Meer informatie? Klik op het logo.

Nederland Zoemt

Als eerste en enige zonnepark-exploitant is TPSolar partner geworden van Nederland Zoemt, het overkoepelende actieplatform voor wilde bijen. Al bij de bouw van ons eerste zonnepark in Uden hebben we ons door experts van de WUR laten adviseren hoe we zoveel mogelijk zouden kunnen bijdragen aan ‘inheemse bestuivers’ en aan biodiversiteit in het algemeen. Sinds die tijd is het creëren van habitats voor met name wilde bijen een standaard onderdeel in al onze parken.

Dit partnerschap betekent voor ons niet alleen dat we Nederland Zoemt financieel steunen, het is vooral een manier om ons commitment aan deze zaak hard te maken. Zo denken we nóg meer kennis te kunnen opdoen en banden aan te kunnen knopen met andere NL-Zoemt-partners die mooie initiatieven hebben waaraan we kunnen bijdragen. We willen graag laten zien dat men met zonneparken ook kansen kan ontwikkelen voor de natuur in Nederland.

Meer informatie? Klik op het logo.