Solar-Konzept

TPSolar werkt al jaren samen met Solar-Konzept uit Duitsland. Solar-Konzept is specialist op het gebied van het bouwen van grote zonneparken. TPSolar werkt samen met hen bij de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van de parken. Zo versterken wij elkaar. Kennisoverdracht en -bescherming is een belangrijk aandachtspunt bij onze samenwerking. Hierdoor kunnen wij onze klanten een totaalpakket bieden.

Meer informatie? Klik op het logo.

Otte Groenadvies

Wij werken bij de ontwikkeling van onze projecten samen met Otte Groenadvies uit Nijverdal. Otte Groenadvies maakt voor ons de QuickScans flora-en fauna. Hierin wordt de geplande ontwikkeling getoetst aan de natuurwetgeving. Door middel van een veldbezoek en bureauonderzoek wordt beoordeeld welke natuurwaarden verwacht worden in het plangebied en wordt gekeken naar de mogelijke aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten.

Meer informatie? Klik op het logo.

LabelTIEN landschapsinrichting en advies

Wij werken bij de landschappelijke inpassing van onze projecten samen met LabelTIEN landschapsadvies en inrichting uit Dalfsen. LabelTIEN maakt voor ons de landschappelijke inventarisatie en visie. Elk landschap heeft namelijk een eigen geschiedenis en een aanpassing van het landschap vraagt om een zorgvuldig landschapsontwerp. Hierbij wordt rekening gehouden met de karakteristieken van de waardevolle en unieke landschappen die Nederland kent. Plus het wordt waar nodig versterkt.

Meer informatie? Klik op het logo.