Onze aanpak

TPSolar ontwikkelt, financiert, bouwt en beheert grootschalige grond- en watergebonden zonneparken in het kader van een duurzamer Nederland. Ons uitgangspunt hierbij is om zonneparken te ontwikkelen in nauwe samenspraak met grondeigenaren, omwonenden, gemeenten, provincies en energiecoöperaties. Wij ontwikkelen ecologisch en maatschappelijk verantwoorde zonneparken door middel van innovaties op het gebied van dubbel grondgebruik, waaronder duurzame veeteelt, waterberging onder de panelen (i.o.m. waterschappen), biodiversiteit (bestuivers, amfibieën, marterachtigen, etc.) en de teelt van bomen, voedselgewassen en fruitsoorten.  TPSolar helpt netbeheerders om grip te houden op de netcapaciteit, door mee te denken over smart-grid ontwikkelingen. Ook investeren wij in nieuwe oplossingen om zonneparken beter te laten aansluiten bij de omgeving.

Draagvlak en participatie

TPSolar hecht groot belang aan het inpassen van de wensen van de direct omwonenden. Wij willen dat de omwonenden zo min mogelijk hinder ervaren van het zonnepark. Daarom gaan wij altijd in gesprek met de omgeving, zodat men kan meedenken/praten over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het zonnepark. Daarnaast biedt TPSolar enkele mogelijkheden aan om ook mee te kunnen delen in de opbrengsten van het zonnepark. Samen met de gemeente wordt dit nauwkeurig afgestemd.

Projectontwikkeling en realisatie

TPSolar ontwikkelt grondgebonden zonneparken vanaf 3 MW (3000 kWp). Dit betekent grond vanaf ongeveer 3 hectare groot. Dit doen wij in samenspraak met lokale betrokkenen, zoals grondeigenaren, omwonenden, energie-coöperaties, gemeenten, waterschappen, provincies en bedrijven.

TPSolar engineert en bouwt zelf. Optimale kwaliteitsborging staat hoog in het vaandel tijdens de gehele bouwfase en wij werken dan ook uitsluitend samen met hooggekwalificeerde partners. Wij zijn onafhankelijk van fabrikanten en kunnen daarom met onze jarenlange ervaringen steeds weer de beste componenten inzetten die de markt te bieden heeft.

Financiering en exploitatie

TPSolar regelt maatwerk financiering. Wij investeren zelf of in een samenwerkingsverband met lokale partijen. Voor elk zonnepark maken wij een nauwkeurig financieringsconcept. Tevens verzorgt TPSolar samen met betrouwbare lokale partners en bedrijven het volledige praktische en technisch beheer van het zonnepark. De installatie wordt op afstand 24/7 gemonitord,  zodat eventuele problemen al in een vroeg stadium worden ontdekt.