Onze Aanpak

TPSolar gelooft in een duurzamer Nederland. Daarom ontwikkelen, financieren, bouwen en beheren wij grootschalige grond- en zonneparken. Wij realiseren zonneparken in nauwe samenspraak met grondeigenaren, omwonenden, gemeenten, provincies en energiecoöperaties. Onze zonneparken zijn ecologisch en maatschappelijk verantwoord. Wij innoveren en stimuleren o.a. dubbel grondgebruik, waaronder duurzame veeteelt, waterberging onder de panelen, biodiversiteit (bestuivers, amfibieën, marterachtigen, etc.) en de teelt van bomen, voedselgewassen en fruitsoorten. TPSolar helpt netbeheerders om grip te houden op de netcapaciteit, door mee te denken over smart-grid ontwikkelingen. Ook investeren wij in nieuwe oplossingen om zonneparken beter te laten aansluiten bij de omgeving.

Meedoen en Meedelen

TPSolar hecht groot belang aan de inspraak en wensen van direct omwonenden en komt graag samen met hun tot een gedragen plan. Wij realiseren ons dat de komst van een zonnepark mogelijk invloed kan hebben op het woonplezier van omwonenden. Daarom gaan wij altijd in gesprek met de omgeving, zodat men kan meedenken en praten over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het zonnepark. Wij streven ernaar dat omwonenden zo min mogelijk hinder ervaren van het zonnepark. Bovendien kunnen omwonenden via TPSolar meedelen in de opbrengsten van het zonnepark.

Projectontwikkeling en Realisatie

TPSolar ontwikkelt grondgebonden zonneparken vanaf 3 MW (3.000 kWp). Dit betekent dat het terrein minimaal 3 hectare moet zijn. Onze projecten krijgen gestalte in nauwe samenspraak met lokale betrokkenen, zoals grondeigenaren, omwonenden, energie-coöperaties, gemeenten, waterschappen, provincies en bedrijven.

Kwaliteit bovenaan

TPSolar ontwerpt en bouwt zelf. Wij gaan voor de beste kwaliteit voor, tijdens en na de bouw en werken uitsluitend met hooggekwalificeerde partners. Door onze onafhankelijkheid van fabrikanten kunnen we telkens weer de beste componenten inzetten die de markt te bieden heeft.

Financiering en Exploitatie

TPSolar regelt maatwerk financiering. Wij investeren zelf of in een samenwerkingsverband met lokale partijen. Voor elk zonnepark maken wij een nauwkeurig financieringsconcept. Ook verzorgen wij samen met betrouwbare lokale partners en bedrijven het volledige praktische en technische beheer van het zonnepark. De installaties worden op afstand 24/7 gemonitord, zodat eventuele problemen al in een vroeg stadium worden ontdekt en opgelost.