Onze aanpak

TPSolar ontwikkelt, financiert, bouwt en beheert grootschalige grondgebonden zonneparken in het kader van een duurzamer Nederland. Ons uitgangspunt hierbij is om zonneparken te ontwikkelen in nauwe samenspraak met grondeigenaren, omwonenden, gemeenten, provincies en energiecoöperaties.

Projectontwikkeling

TPSolar ontwikkelt grondgebonden zonneparken vanaf 3 MW (3000 kWp). Dit betekent grond vanaf ongeveer 3 hectare groot. Wij geven de voorkeur aan plaatsen die landschappelijk inpasbaar zijn. Daarnaast doen wij de ontwikkeling van de projecten niet alleen maar in samenspraak met lokale betrokkenen, zoals grondeigenaren, omwonenden, energie-coöperaties, gemeenten, provincies en bedrijven.

Bouwfase

Samen met hooggekwalificeerde partners bouwt TPSolar kant-en-klare projecten. Van gesprekken met de grondeigenaar en projectmanagement tot kwaliteitsborging tijdens de gehele bouwfase. Wij zijn onafhankelijk van fabrikanten en kunnen daarom met onze jarenlange ervaringen de beste componenten inzetten die de markt te bieden heeft.

Financiering en exploitatie

TPSolar biedt maatwerk financiering. Wij investeren zelf of in een samenwerkingsverband met lokale partijen. Voor elk zonnepark maken wij een nauwkeurig financieringsconcept. Tevens verzorgt TPSolar samen met betrouwbare lokale partners en bedrijven het volledige commercieel en technisch beheer van het zonnepark.

Draagvlak

TPSolar hecht groot belang aan het inpassen van de wensen van de direct omwonenden. Wij willen dat de omwonenden zo min mogelijk hinder ervaren van het zonnepark. Daarom gaan wij altijd in gesprek met de omgeving, zodat men kan meedenken/praten over de uiteindelijke invulling en uitvoering van het zonnepark. Daarnaast biedt TPSolar enkele mogelijkheden aan om ook mee te kunnen delen in de opbrengsten van het zonnepark. Samen met de gemeente wordt dit nauwkeurig afgestemd.