Verwerking van panelen en omvormers aan het einde van de levensduur.

Sinds februari 2014 is de AEEA wetgeving (Afgedankt Elektrisch en Elektronisch Afval) ook voor zonnepanelen van kracht. Hierdoor zijn partijen die zonnepanelen op de Nederlandse markt zetten verantwoordelijk geworden voor de inname en verwerking van deze producten aan het einde van hun levensduur.

Om aan haar verplichting te voldoen om zorg te dragen voor een goede milieuvriendelijke verwerking van zonnepanelen en omvormers aan het eind van hun levensduur is TPSolar aangesloten bij Stichting Zonne-energie Recycling Nederland (ZRN). Een stichting welke is opgericht vóór en dóór de branche, met ondersteuning van Holland Solar.

Stichting ZRN zorgt er voor dat kapotte zonnepanelen worden gedemonteerd en dat het verwerkte materiaal kan worden gebruikt om grondstoffen te creëren voor nieuwe panelen.

Selectie/keuze leveranciers

TPSolar kiest voor paneelmerken die hoog scoren op de ‘Solar Scorecard’ van Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC). Hierin worden fabrikanten beoordeeld op tal van duurzaamheidsaspecten, zoals deelneming in een recyclingsysteem, transparantie over de uitstoot tijdens de productie, arbeidsomstandigheden, het gebruik van niet zware metalen, besparing op gebruik van water en gebruik tin dat geen zogenaamde ‘conflict-mineralen’ bevat.

Steun aan Oxfam Novib

TPSolar is supporter van microfinanciering in het Ondernemers voor Ondernemers netwerk. Als bedrijvenambassadeur steunen wij beginnende ondernemers in Afrika en Azië met microfinanciering en trainingen. Een effectieve methode om een zelfstandig bestaan en toekomst op te bouwen. Zo geven wij als bedrijf kansen door aan anderen en dragen wij bij aan de ‘Global Goals for Sustainable Development’.