Vluchtoord II

Gegevens Zonnepark Vluchtoord II

Oppervlakte 9 ha
Aantal panelen 21.000
Capaciteit 9 MWp
Huishoudens 2.600

Informatie & achtergrond

Zonnepark Vluchtoord II is het derde zonnepark-project van TPSolar in Uden. Het plangebied bestaat uit circa 9 hectare en is gelegen tegen de voormalige stortplaats aan de Vluchtoordweg, waar TPSolar ook een zonnepark wil gaan bouwen,  en aan de rand van bedrijventerrein Vluchtoord. TPSolar gaat door middel van een pilot het zonnepark combineren met een agrarische toepassing. Op deze manier wordt de grond niet alleen gebruikt voor het opwekken van duurzame energie, maar blijft de grond ook (deels) agrarisch in gebruik.

Inrichting

Doel van TPSolar is om het zonnepark zoveel mogelijk op te laten gaan in de omgeving. Dat betekent dat het huidige groene aanzicht zoveel mogelijk gehandhaafd blijft en er daarnaast extra aandacht wordt besteed aan het jaarrond verder beperken van ongewenst zicht op de installatie. Hiervoor heeft een landschapsarchitect een groenontwerp opgesteld.

Leefomgeving van de das en de uil

Rondom het plangebied leven dassen en uilen. TPSolar heeft in overleg met een ecoloog, Dassenwerkgroep Brabant en Uilenbescherming Brabant het huidige plan opgesteld waarin verschillende maatregelen zijn getroffen om juist een positieve bijdrage te leveren aan de leefomgeving van de das en de uil. Momenteel wordt de planlocatie gebruikt voor akkerbouw (aardappelen, mais, gerst) hetgeen voor de das en uil geen ideaal foerageergebied oplevert. Rondom het gehele park worden straks op veel plaatsen speciale kleinwilddoorgangen in het hekwerk aangebracht, waardoor dassen en andere kleine zoogdieren toegang houden tot het gebied.

 

Bij het beoogde zonnepark wordt het gehele plangebied ingezaaid met een gras/kruidenmengsel, en dankzij de toepassing van extensief beheer met schapenbeweiding blijft de grasmat ook onder de panelen (met minder licht en vocht) in goede staat. Daarnaast wordt er een nieuwe gras/klaverstrook van 8.000 m2 ingezaaid tussen de dassenburcht en het zonnepark. Al dat nieuwe grasland levert een ideaal regenwormengebied op (hoofdvoedsel van sassen). Ook is op basis van het advies van Dassenwerkgroep Uden en Uilenbescherming Brabant bij de struweelbeplanting zoveel mogelijk rekening gehouden met besdragende inheemse soorten (goed voor dassen en voor prooidieren van uilen). Verder worden er speciale nestkasten, takkenrillen, uitkijkpaaltjes en muizenruiters geplaatst en wordt er gebruik gemaakt van uilenvriendelijke drinkbakken voor de schapen. In totaliteit nemen de voortplantings- en foerageermogelijkheden voor de das en de uil in de directe omgeving hierdoor toe.

Ontwerp Zonnepark Vluchtoord II

Aanzichten Zonnepark Vluchtoord II

Participatie Zonnepark Vluchtoord II

 

01 Financiële participatie

Omwonenden en inwoners in Uden krijgen voorrang om  financieel te participeren in het zonnepark, nadat dit is gebouwd..

02 Lokaal stroom afnemen (en delen)

Samenwerking met een energiemaatschappij die een platform biedt waarop lokale klanten stroom kunnen betrekken van lokale producenten zoals het zonnepark, maar ook van buurtgenoten. Op dit platform worden opwekkers en afnemers van groene stroom gekoppeld (bijvoorbeeld www.powerpeers.nl).

03 Zon-op-dak

Inwoners van Uden worden door de energiemaatschappij extra betaald voor energie die ze zelf opwekken. Zo is er extra reden om op het eigen dak panelen te leggen.

04 Lokale werkgelegenheid

Tijdens de bouw en het beheer/onderhoud van het zonnepark worden zoveel mogelijk lokale partijen ingezet.

Pilot agrarisch medegebruik

Fase 1: Testfase (eerste t.m. derde exploitatiejaar)

Fase 2: Opschalingsfase (vierde en vijfde exploitatiejaar)

Fase 3: Exploitatiefase (zesde tot en met vijfentwintigste exploitatiejaar)

Nieuws

Contact

Heeft u een opmerking, suggestie of vraag omtrent Zonnepark Vluchtoord II in Uden? Of zou u willen participeren in dit project? Neem dan contact op met projectmedewerker Rose Concolato via rose.concolato@tpsolar.nl of 023 741 01 44.