Hoogveld-Zuid Uden

Op een niet uitgegeven deel van het industrieterrein Hoogveld-Zuid is door TPSolar een zonnepark gerealiseerd in Uden. In het voorjaar 2018 zijn de bouwwerkzaamheden van start gegaan en het zonnepark is op 4 juli 2018 officieel geopend. Voor TPSolar was dit het eerste project in Nederland. Eerder bouwden haar partner al tientallen zonneparken in Duitsland.

Gemeente Uden

De gemeente Uden en TPSolar tekenden 31 mei 2016 een samenwerkingsovereenkomst. “Gemeente Uden wil in 2035 energieneutraal zijn”, vertelt wethouder Matthie van Merwerode van Duurzaamheid en Milieu. Dat wil zeggen dat alle energie die in Uden wordt gebruikt bestaat uit duurzame (groene) stroom die in de eigen gemeente wordt opgewekt.

Startsein

Gedeputeerde Anne-Marie Spierings, wethouder Matthie van Merwerode en de directie van TPSolar, gaven op maandag 12 maart 2018 het startsein voor de aanleg van een zonnepark op Hoogveld-Zuid in de gemeente Uden. Het bouwbord werd feestelijk onthuld en de genodigden werden geïnformeerd over de bouwfase van het zonnepark en de energie-doelstellingen van de gemeente.

Energie

Een zonnepark is een van de middelen om de duurzame energieambitie van de gemeente Uden te realiseren. Daarom zijn er circa 43.000 zonnepanelen geplaatst op ongeveer 14 hectare grond. TPSolar huurt 7 hectare grond van de gemeente en enkele aanliggende percelen worden gehuurd van particulieren. Het park wekt een grote hoeveelheid duurzame energie op, genoeg voor het jaarverbruik van zo’n 3.500 huishoudens.

IMG_7882

E. Wieffer (TPSolar),  Powerpeers, F. van Lankvelt (Wethouder Uden), D. Geenen (schaapherder), R. Hendriks (TPSolar) (v.l.n.r.) 

©TPSolar

Participatie

Inwoners uit Uden kunnen door het samenwerkingsverband tussen TPSolar en Powerpeers groene stroom afnemen die wordt opgewekt door het zonnepark. Powerpeers is een online platform dat schone energie verdeelt op basis van vraag en aanbod. Voor Uden heeft het bedrijf een eigen community ingericht waar Udenaren terecht kunnen die belangstelling hebben voor deze stroom. Voor meer informatie, zie de website Powerpeers-Uden.

SDE+ Subsidie

Voor de realisatie van een zonnepark is in Nederland door de in de elektriciteitswet opgenomen regels ondersteuning met Subsidie Duurzame Energie (SDE+) noodzakelijk. Eind 2016 heeft TPSolar SDE+ verkregen vanuit de Rijksoverheid.

Opening

Destijds het grootste zonnepark van Brabant heet officieel Zonnepark Hoogveld Uden (ZVU). Die naam kwam na een prijsvraag als beste uit de bus. TPSolar opende op 4 juli 2018 het zonnepark door de toegangspoort te openen met schapen. Herder uit Odiliapeel had 150 schapen meegebracht die het park gaan begrazen. Daarnaast onthulde een kunstenares uit Uden een kleine maquette van het kunstwerk dat bij de F-16-rotonde komt te staan naast het zonnepark. Het is een kleurige fabrieksgevel (een knipoog naar de oorspronkelijk bestemming als bedrijventerrein) met een meter die de stroomopbrengst van het zonnepark weergeeft. Ook Powerpeers was van de partij. De eerste Udenaren hebben zich al aangesloten.

VIDEO PROJECT HOOGVELD-ZUID