Armhoede (stortplaats)

Op voormalig vuilstort Armhoede in Lochem wordt door TPSolar een zonnepark van 8,9 Mw geïnstalleerd. Dit vermogen wordt opgewekt aan de hand van 23.000 zonnepanelen. In de zomer van 2019 wordt gestart met de bouw en voor het einde van 2019 zal het park gereed zijn.

Energie

De energie die met dit zonnepark opgewekt wordt is goed voor 2.500 Lochemse huishoudens.

SDE+ Subsidie

Voorjaar van 2018 heeft TPSolar SDE+ (Subsidie Duurzame Energie) verkregen vanuit de Rijksoverheid.

armhoede-5-maps-1
Armhoede-4-1

©TPSolar