Armhoede (stortplaats)

Op de voormalige vuilstort Armhoede in Lochem is door TPSolar een zonnepark gerealiseerd. In september 2019 is de bouw van start gegaan en inmiddels is de bouw gereed. Het wachten is nog op de elektrische aansluiting, die momenteel door Liander wordt aangelegd. Het park zal naar verwachting begin 2020 worden geopend. Voor TPSolar is dit het tweede project op een stortplaats. Eerder al bouwden wij een zonnepark op stortplaats Transberg in Dordrecht.

Complexiteit
Het bouwen van een zonnepark op een gesloten stortplaats is een complex proces. Allereerst is de stortplaats afgedekt met een aantal lagen om te voorkomen dat verontreiniging in het milieu terechtkomt. Deze lagen moeten absoluut intact blijven, zowel tijdens als na de bouw. Op en onder deze afdeklagen zijn allerlei leidingen en voorzieningen aangebracht om stortgas en regenwater af te voeren, om periodieke metingen te kunnen doen, en om leidingen te kunnen reinigen. Deze voorzieningen moeten bereikbaar blijven en moeten te allen tijde blijven functioneren. Daarnaast is Armhoede een ‘afvalberg’, die ruim 25 meter boven het omringende landschap uitsteekt. De technische uitdaging was om op de schuine hellingen zodanig panelen te kunnen aanbrengen dat er geen risico is op afschuiving. Naar de omgeving toe was de uitdaging om het omringende groen zodanig in te richten dat er jaarrond zo min mogelijk zicht is op de panelen.

Zonnepark Armhoede

©TPSolar

62ee11d1-21f3-4bfb-a176-90f45f7b1596

©TPSolar

Een bijkomende complexiteit was dat er hoogspanningsleidingen van TenneT over de stortplaats lopen, en wij moesten voldoen aan strikte regels voor het plaatsen van panelen onder de leidingen en voor de bouwwerkzaamheden.

Energie
Het zonnepark wekt met ruim 23.000 zonnepanelen 8,9 megawattpiek elektriciteit op, genoeg voor het jaarverbruik van zo’n 2.500 huishoudens. Zonnepark Armhoede is het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente Lochem. 

Participatie
TPSolar hecht groot belang aan het inpassen van de wensen van de direct omwonenden. Via informatieavonden en buurtbijeenkomsten zijn zij geïnformeerd over en betrokken bij de inrichting en aanleg van het zonnepark. Zo is er op verzoek van de buurt een forse extra investering gedaan in groenaanleg, en is er in vergaande mate transparantie gegeven over vooronderzoeken en veiligheid. Voor zowel de direct omwonenden als ook voor de overige inwoners en bedrijven in Lochem zal een mogelijkheid worden geboden om door middel van participatie mee te profiteren van de opbrengsten van het park.

SDE+ Subsidie
In het voorjaar van 2018 heeft TPSolar voor Zonnepark Armhoede de SDE+-subsidie verkregen. Door de eerder beschreven complexiteit van dit project is er anderhalf jaar voorbereidingstijd nodig geweest voordat met de bouw kon worden begonnen.

MEDIA