Transberg (stortplaats)

Op de voormalige vuilstort Transberg is door TPSolar een zonnepark gerealiseerd. Medio september 2018 was de bouw van start gegaan en in december 2018 was de bouw gereed. De aansluiting op het net liep alleen vertraging op, waardoor het zonnepark sinds april 2019 operationeel is. De voormalige vuilstort ligt langs de Rijksstraatweg en op een steenworp afstand van de A16. Aan de westzijde van het plangebied ligt de rivier Dordtse Kil.

Van stortplaats naar zonnepark
De transformatie van stortplaats naar zonnepark is mooi om te benadrukken. De Transberg fungeerde tot de jaren ’80 als stortplaats voor huishoudelijk en industrieel afval uit de regio Rijnmond. Het afval is afgedekt met folie, een waterdichte kleilaag en een halve meter schoon zand. De voormalige stort werd tussen 2004 en 2007 gesaneerd. Daarna was de Transberg een weiland met een paar peilbuizen. Via deze buizen wordt de ondergrond en het grondwater gecontroleerd. Met een drainagesysteem en een damwand wordt verspreiding van vervuiling tegengegaan. Het verontreinigde terrein leek niet meer bruikbaar, maar toch wel een geschikte locatie voor een zonnepark. Op deze manier krijgt de grond een dubbele functie en wordt de grond optimaal gebruikt.

zonnepark-transberg-550-resized

R. der Linden (wethouder Dordrecht), C. Visser (familie v.d. grondeigenaar), J. Schlangen, R. Hendriks, E. Wieffer (TPSolar), M. Burggraaf (wethouder Dordrecht) (v.l.n.r.) plaatsing eerste zonnepaneel (01-10-2018)

B3542_C1924_P328_E1724_2019-04-29_DJI_0068

©TPSolar

Energie
Het zonnepark wekt met ruim 22.000 zonnepanelen 7,5 megawattpiek electriciteit op, genoeg voor het jaarverbruik van zo’n 2.100 huishoudens. Zonnepark Transberg is het eerste grootschalige zonnepark in de gemeente Dordrecht.

Participatie
TPSolar hecht groot belang aan het inpassen van de wensen van de direct omwonenden. Zo is de buurman betrokken bij het onderhoud van het zonnepark. Daarnaast kunnen inwoners die de groene energie van het zonnepark Transberg willen afnemen dat doen via het platform Powerpeers.

SDE+ Subsidie
Voor de realisatie van een zonnepark is in Nederland door de in de elektriciteitswet opgenomen regels ondersteuning met Subsidie Duurzame Energie (SDE+) noodzakelijk. In het voorjaar van 2017 heeft TPSolar de SDE+ verkregen vanuit de Rijksoverheid.

Opening
Het zonnepark Transberg is op 24 april 2019 officieel geopend. Wethouder Duurzaamheid Rik van der Linden heeft samen met Erik Wieffer van TPSolar het zonnepark officieel geopend. Zij gooiden symbolisch het laatste afval weg en ruilden dat in voor een zonnepaneel.

MEDIA