TPSolar plaatst 22 grote bijenhotels in zonneparken

De Nederlandse wilde bijen kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. De helft van alle 358 soorten zijn namelijk bedreigd, terwijl wilde bijen essentieel zijn voor de biodiversiteit en de algemene ecologische gezondheid. TPSolar maakt zich graag hard voor het helpen van de inheemse wilde bij. Daarom is naast de opwek van duurzame energie, het creëren van habitats voor bestuivers een standaard onderdeel in al onze zonneparken.

Een succesvolle leefomgeving voor bijen en andere bestuivers biedt niet alleen een gevarieerd voedselaanbod, maar ook voldoende mogelijkheden voor bijen om te schuilen, te overwinteren en zich voort te planten. Op onze zonneparken leggen wij daarom forse stroken bloemrijk/kruidenrijk grasland, bloeiend struweel aan waar bijen, maar ook vlinders en andere bestuivers gebruik van kunnen maken. Daarnaast heeft TPSolar nu de eerste 40 zelf-ontwikkelde bijenhotels laten produceren door houtbewerkingsbedrijf Woodmill. De komende weken worden de eerste 22 exemplaren geplaatst in onze zonneparken in Uden, Dordrecht en Lochem.

Meer weten over deze bijenhotels? Zie ook:
Samenwerking TPSolar en Woodmill voor productie bijenhotels

Zonnepark Hoogveld Zuid Uden, juni 2020

Uden werkbezoek 20-05

Zonnepark Hoogveld Zuid Uden, mei 2020

Bijenhotel op Armhoede 2

Zonnepark Armhoede Lochem, juni 2020